Przejdź do treści

OFERTY PRACY

Klauzula informacyjna dla procesu rekrutacji

  1. Informujemy, że Administratorem danych jest Induserwis Sp.z o.o. z siedzibą przy ul. Krapkowicka 19, 47-320 Obrowiec.
  2. Dane przetwarzane będą w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia obecnej rekrutacji (art.6 ust.1 lit. b RODO).
  3. Zakres danych osobowych określony został przez Kodeks pracy (art. 6 ust.1 lit. c RODO). Podanie dodatkowych danych osobowych w zakresie nie określonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
  4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane 3 miesiące od momentu zakończenia procesu rekrutacji.
  5. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane dostawcom usług publikacji ogłoszeń o pracę, dostawcom usług IT.
  6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. Prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
  8. Decyzje dotyczące przeprowadzenia oraz rozstrzygnięcia procesu rekrutacji nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.
  9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 22Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Panią/Pana innych danych jest dobrowolne.